Thank you EU

Naziv projekta

Izrada i razvoj IKT poslovnih rješenja

 

Opis projekta

Izrada IKT softversko rješenje omogućuje optimizirano poslovanje jer je najnapredniji kalendar rezervacija na tržištu, kontrolira overbooking, upozorava na nepravilnosti, raspoređuje rezervacije po smještajnim jedinicama zavisno o željama gostiju. Organizacija poslovnih aktivnosti nužna je za širenje poduzeća, te kvalitetnog izvršavanja ugovorenih obveza. Projekt doprinosi unutarnjoj organizaciji društva i zadovoljstvu klijenata te omogućava ostvarenje vizije, misije te dugoročnih ciljeva.

 

Cilj i očekivani rezultati projekta:

Cilj projekta je izrada i razvoj IKT poslovnog rješenja namijenjenog optimiziranju poslovanja, poslovnih procesa te implementacija i prilagodba s postojećim IKT sustavom. Izrada IKT softversko rješenje omogućit će optimizirano poslovanje zbog najnaprednijeg kalendara rezervacija na tržištu, kontrole overbookinga, upozoravanja na nepravilnosti i raspoređivanja rezervacija po smještajnim jedinicama zavisno o željama gostiju. Ovakvim IKT rješenjem uspostaviti će se mogućnost ostvarenja viših prihoda, dobiti i zaposlenja većeg broja ljudi.

 

Korisnik: KREŠIMIR KOMERC d.o.o. za proizvodnju, građevinarstvo, trgovinu i usluge, Strožanačka cesta 76, 21311 Podstrana.

Ukupna vrijednost projekta: 182.886,50 kn

Iznos koji sufinancira EU: 93.963,48 kn

Razdoblje provedbe projekta: 1.10.2020. – 1.6.2021.

Kontakt osoba: Matko Vicković, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sadržaj teksta na internetskoj stranici isključiva je odgovornost tvrtke KREŠIMIR KOMERC d.o.o.

www.strukturnifondovi.hr

http://europski-fondovi.eu/program/europski-fond-za-regionalni-razvoj

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Projekt je sufinancirala Europska unija iz europskog fonda za regionalni razvoj

 

Za osobe slabijeg vida ova obavijest se može pročitati na način da se povećaju slova putem pritiska na Ctrl + (za povratak na originalni oblik stranice pritisnite Ctrl -).